Referanslarımız
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. ve 13'üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Aday İnşaat Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Veri sahipleri, KVK Kanunu'nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVK Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak tarafımıza iletebilir.

Veri sahipleri olarak, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu “İNDİR” butonuna basarak indiriniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmanızın ardından ıslak imzalı haliyle formda yer alan iletişim ve ulaşım adreslerinden tarafımıza iletiniz.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni lütfen okuduktan sonra onay veriniz.