Referanslarımız
KARİYER
Ön Başvuru Formu

Bizimle çalışmak ister misiniz? Aşağıda bulunan ön başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz. Kısa sürede ekip arkadaşlarımız sizinle temasa geçiyor olacaktır.

A. KİŞİSEL BİLGİLER
B. EĞİTİM BİLGİLERİ
Okul Adı Bölümü Başlangıç Trh Bitiş Trh Mezuniyet Derecesi
İLKOKUL
LİSE
ÖN LİSANS
LİSANS
Y. LİSANS
DOKTORA
C. YABANCI DİL BİLGİSİ
Dil Okuma Yazma Konuşma
D. BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Program
Excel
Word
PowerPoint
E. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru)
Firma/Kurum Adı Göreviniz Giriş Trh. Çıkış Trh. Ayrılma Nedeni
F. KATILDIĞINIZ KURS / SEMİNER/ SERTİFİKA / ÖDÜL ve TAKDİRLER
Konu Kurum Süre Tarih
G. ÜYE OLDUĞUNUZ DERNEK ve KURULUŞLAR
H. HOBİLERİNİZ
I. DİGER BİLGİLER
J. REFERANSLAR (Yazılı olması tercih sebebidir)
Adı, Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon Numarası
K. ÜCRET BEKLENTİNİZ
L. EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim. Kişisel verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin (“KVKK”)’nun ilgili maddesi kapsamında işlenmesine, saklanmasına, gerekli yerlere aktarılmasına, iş başvuruma uygun şekilde kullanılmasına çalışan adayı/ ilgili kişi olarak benimle ve referanslarımla (yazılı olması halinde) iletişime (elden, elektronik posta, Cep telefonuna Mesaj, Cep telefonundan arama, kargo ve benzeri yöntemlerle) geçilmesini muvafakat ederim/ kabul ediyorum.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bu kapsamda, kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni lütfen okuduktan sonra onay veriniz.
* ile işaretli alanların doldurulaması zorunludur.

Önemli not: Kişisel bilgileriniz, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmaz, toplu e-Posta ya da sms gönderimi için kullanılmaz.